SealEco Prelasti

Prelasti har en unika prefabricering i både 2D och 3D. Denna oarmerade EPDM gummiduk är skapad för att säkerställa vattentäthet på låglutande tak och kan anpassas efter varje takprojekt, med 100 % vattentäta prefabricerade skarvar och minskad installationsrisk och arbetskostnader på plats.

Produktinformation

Prelasti är ett av Sealeco’s äldsta varumärken och är extraordinär på flera olika sätt, men huvudsakligen på grund av att den prefabriceras i 2D och 3D. Prelasti är en oarmerad EPDM gummiduk för vattentätning av låglutande tak. Prelasti kan installeras löst utlagd under ballast av exempelvis singel eller gröntak men även klistras mot underlaget eller fästas in mekaniskt med hjälp av Thermbond Induction System. I SealEco’s fabrik prefabriceras Prelasti-duken till önskad storlek genom svetsning. Storlek och form kan anpassas efter varje tak och ge skräddarsydda tak. De prefabricerade skarvarna är och förblir 100 % vattentäta. Prefabricerade paneler minskar skarvning på arbetsplatsen vilket innebär att både installationsriskerna och arbetstiden på plats minskas.