UnoTech FR från Mataki

SEP 5500 Svetsad tätskiktsmatta och UnoTech FR - Godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

Produktinformation

Svetsad tätskiktsmatta SEP 5500 är ett idealiskt val för exponerade tak. Takpappen UnoTech FR utgör ett enkellagers tätskiktssystem som kan enkelt installeras på olika typer av underlag, såsom mineralullsisolering, betong, råspont/plywood och befintliga tätskikt. Denna produkt har även fått godkännande som underlag för att bygga solpaneler, sedumtak, trätrall och singelbeläggning ovanpå. UnoTech FR kan även användas som det övre lagret i ett tvåskiktsystem kallat DuoTech. UnoTech FR är en noterad produkt i TÄTSKIKTSGARANTIER™s lista över godkända tätskiktssystem för användning på exponerade tak.

Finns tillgänglig i följande färger: Skiffergrå, Kristallsvart

Takpapp, Mataki UnoTech FR