UnoTech FR Noxout från Mataki

NOXOUT - Luftrenande taklösningar med UnoTech FR Noxout tätskiktsmatta. Utnyttja den innovativa teknologin som inte bara skyddar ditt tak utan även bidrar till att rena luften omkring dig genom titandioxidinteraktion med solens UV-ljus. Upptäck ett pålitligt och miljövänligt tätskikt för ditt tak med NOXOUT

Produktinformation

NOXOUT – Luftrenande svetsad tätskiktsmatta för miljömedvetna taklösningar. Takpapp UnoTech FR Noxout är ett effektivt 1-lagers tätskiktssystem som inte bara skyddar taket utan även renar vår luft genom titandioxid som reagerar med solens UV-ljus för att omvandla NOx-partiklar. Detta innovativa tätskikt kan installeras på en mängd olika underlag, inklusive mineralullsisolering, betong och plywood. UnoTech FR Noxout är godkänt som underlag för solpaneler, sedumtak, trätrall och singelbeläggning och används även som det övre skiktet i det tvåskiktsystemet DuoTech. Dessutom är UnoTech FR Noxout listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s register över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.

Finns tillgänglig i följande färger: Titanvit

Takpapp UnoTech FR Noxout, Mataki